подростковый возраст

подростковый возраст
paauglystė statusas T sritis švietimas apibrėžtis 11–15 m. amžiaus tarpsnis, pasižymintis sudėtingais fizinio ir psichinio vystymosi prieštaravimais. Jis sutampa su ikipubertetine ir pubertetine lytinio brendimo faze. Staigiai didėja ūgis ir svoris, greitai auga galūnių kaulai. Raumenys vystosi lėčiau negu kaulai, todėl pablogėja judesių koordinacija. Panašūs prieštaravimai atsiranda tarp kraujagyslių ilgėjimo ir širdies raumens augimo. Širdis nepajėgia pakankamai aprūpinti krauju smegenų, todėl paaugliai greitai pavargsta, susilpnėja dėmesys ir jie pradeda blogiau mokytis. Paauglystėje atsiranda suaugusio žmogaus savimonė, ima formuotis nauji santykiai su aplinka, noras, kad suaugusieji laikytų paauglį ne vaiku, elgtųsi su juo kaip su suaugusiu. Jeigu lygiateisių santykių su suaugusiaisiais nėra, paauglys dažnai net ir neleistinomis priemonėmis demonstruoja asmeninį suaugusio žmogaus statusą: ima niekinti suaugusiuosius, vengti jų draugystės, artumo. Jo draugai – bendraamžiai. Domimasi priešinga lytimi, taip pat ir savo, kyla noras seksualiai pasitenkinti. Draugystė suprantama kaip ištikimybė, paslapčių saugojimas. Ryškus maksimalizmas. Įvairių dalykų mokymasis diferencijuoja interesus. Domimasi žymiais žmonėmis, reikšmingais įvykiais, nuotykiais. Mokyklos interesą keičia gyvenimo, praktinės veiklos interesai. Atitinkamos socialinės sąlygos lemia poreikį greičiau įgyti specialybę ir savarankiškai gyventi. Daugeliui paauglių iškyla būtinumas rinktis profesiją. Tačiau jie dar nėra pakankamai savarankiški, nes menka jų gyvenimo patirtis, apie save daugiausia sprendžia pagal kitų nuomonę. Suaugusieji būtinai turi paaugliams padėti priimti sprendimus. atitikmenys: angl. early adolescence vok. Jugendliche rus. отрочество; подростковый возраст ryšiai: dar žiūrėkpubertetas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • подростковый возраст — (ОТРОЧЕСТВО) период онтогенеза (от 10–11 до 15 лет), соответствующий началу перехода от детства к юности. В историческом плане выделение П. в. как особой возрастной ступени (см. возраст) в становлении человека произошло в промышленно развитых… …   Большая психологическая энциклопедия

  • Подростковый Возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11 12 до 16 17 лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. В этот пер …   Психологический словарь

  • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — (ADOLESCENCE) В социологии подросткового возраста в целом доминировал подход, нацеленный на анализ «социальных проблем», то есть основная часть исследований сосредоточивалась на тех феноменах, которые, как представлялось, характеризуют… …   Социологический словарь

  • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — – комитет экспертов ВОЗ в 1977 г. предложил считать подростками лиц в возрасте 10 20 лет, подразделяя его на ранний (10 14 лет) и поздний (15 19 лет). Подростковый возраст был определен как период, в течение которого: (а) завершается половое… …   Терминологический ювенологический словарь

  • подростковый возраст — paauglystės amžius statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Amžiaus tarpsnis nuo 12 iki 15 metų mergaičių ir nuo 13 iki 16 metų berniukų – lytinio brendimo, kaulų, raumenų, kraujotakos, kvėpavimo ir kitų organų sistemų persitvarkymo… …   Sporto terminų žodynas

  • подростковый возраст — paauglystė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus amžiaus tarpsnis nuo 11 iki 15 metų, pasižymintis sudėtingais fizinio ir psichinio vystymosi prieštaravimais. Ūgis ir svoris sparčiai didėja, greitai auga galūnių kaulai,… …   Sporto terminų žodynas

  • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — возраст, являющийся переходным от детства к взрослости и охватывающий период человеческой жизни от 10 11 до 13 15 лет …   Педагогический словарь

  • Подростковый возраст — (синонимы: пубертатный возраст, старший школьный возраст) период жизни, продолжающийся в среднем от 10 12 до 15 16 лет у девочек и от 12 14 до 17 18 лет у мальчиков. Условно началом П.в. считают время появления оволосения на лобке. Во время П.в.… …   Медицинская энциклопедия

  • Подростковый возраст —         см. Пубертатный возраст. (Источник: Сексологический словарь) …   Сексологическая энциклопедия

  • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — период онгогенеза; этап психического и физического развития ребенка, соответствующий возрасту от 10 11 до 15 лет; является средним школьным возрастом, переходным периодом от детства к юности (см. Возрастная периодизация, Школьный возраст) …   Психомоторика: cловарь-справочник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”